تدریس با جهت‌گیری الهی - فرهنگی (ضرورت، چیستی و راهکارها)

1401/07/23 14:16

تدریس با جهت‌گیری الهـــــــــی فرهنـــــگی
ضرورت، چیستی و راهکارها

نویسنده:
محمدمهدی حرزاده

‏سرشناسه : ح‍رزاده‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌‏‫، ۱۳۵۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-‬
‏عنوان و نام پديدآور : تدریس با جهت‌گیری الهی فرهنگی: ضرورت، چیستی و راهکارها/ نویسنده محمدمهدی       
حرزاده.
‏مشخصات نشر : قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫، دفتر نشر معارف‏‫، ۱۴۰۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۶ص‬؛ ۵/۱۴ ×‌۵/۲۱ س‌م.
‏شابک : ‏‫‏‫‭978-600-441-450-0‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : تدریس -- جنبه‌های مذهبی-- اسلام
Teaching -- Religious aspects-- Islam
‏شناسه افزوده : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫. دفتر نشر معارف
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۳۰/۱۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸۳۷‬‬‬‬‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۸۴۱۱۰۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا


▄ نویسنده: محمدمهدی حرزاده 
▄ انتشارات:  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
▄ چاپ اول: 1401
▄ صفحه‌آرا، طراح جلد: محمدمهدی میرزابابایی
▄ شمارگان: 1000 نسخه
▄ شابک: 0-450-441-600-978
▄ قیمت: 25000 تومان

دفتر نشر معارف
Email: Info@nashremaaref.ir
نشانی: قم، خیابان شهداء، کوچه32، پلاک3 
حق چاپ برای انتشارات محفوظ است.
تلفن انتشارات:  37740004-025

تقدیم به
قدرتی لایزال، نوری تابناک و عشقی جاودان که در همۀ مراحل زندگی‌مان یاری‌اش را به‌طور محسوس دریافته، نشانه‌هایش را در سرتاسر جهان دیده و بدان‌ها معترفیم درحالی که حق بندگی‌اش را آن‌گونه که شایستۀ او بود، انجام نداده‌ایم.
با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صـد هزار دیده تماشــا کنم تو را