جهت‌گیری الهی - فرهنگی در تدریس رشته رایانه

1401/09/21 09:54

جهت‌گیری الهی - فرهنگی در تدریس رشته رایانه (دوره کارشناسی)


نویسندگان:
مجید تجملیان
محمدمهدی حرزاده
محمدصادق تقی‌زاده
محمدرضا جناب‌زاده
محمدحسین کارگرحاجی‌آبادی
علی‌محمد لطیف
روح‌الله غروی


عنوان و نام پديدآور :  جهت گیری الهی - فرهنگی در تدریس رشته رایانه دوره کارشناسی/ نویسندگان مجید تجملیان ... [و دیگران]؛ ویراستار آصف نجیبیان.
‏مشخصات نشر :  قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏‫، ۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری :  ‏‫۱۷۸ ص.‬
‏شابک :  ‏‫‭978-600-441-323-7‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی :  فیپا
‏يادداشت :  نویسندگان مجید تجملیان، محمدمهدی حرزاده، محمدصادق تقی‌زاده، محمدرضا جناب‌زاده، محمدحسین کارگرحاجی‌آباد، علی‌محمد لطیف، روح‌الله غروی.
‏یادداشت :  کتابنامه: ص. ۱۷۷ - ۱۷۸؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع :  تدریس -- جنبه‌های مذهبی-- اسلام
‏موضوع :  Teaching -- Religious aspects-- Islam
‏موضوع :  مدرسان -- ایران -- اخلاق‌حرفه‌ای
‏موضوع :  College teaching -- Professional ethics -- Iran
‏موضوع :  تدریس دانشگاهی -- ایران
‏موضوع :  College teaching -- Iran
‏موضوع :  کامپیوترها -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬
‏موضوع :  Computers -- Study and teaching (Higher)
‏شناسه افزوده :  تجملیان، مجید، ‏‫۱۳۴۹‏-‬
‏شناسه افزوده :  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫. دفتر نشر معارف
‏رده بندی کنگره :  ‏‫‭BP۲۳۰/۱۸‬‬
‏رده بندی دیویی :  ‏‫‭۲۹۷/۴۸۳۷‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۵۴۲۱۹۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی :  فیپا


 نویسندگان: مجید تجملیان، محمدمهدی حرزاده، محمدصادق تقی‌زاده، محمدرضا جناب‌زاده، محمدحسین کارگرحاجی‌آبادی، علی‌محمد لطیف، روح‌الله غروی 
▄ با همکاری: 
▄ انتشارات: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف
▄ چاپ اول: 1399 
▄ صفحه‌آرا، طراح جلد: محمدمهدی میرزابابایی
▄ شمارگان: 1000 نسخه
▄ شابک:7-323-441-600-978
▄ قیمت:60000 تومان


دفتر نشر معارف
Email: Info@nashremaaref.ir
نشانی: قم، خیابان شهداء، کوچه32، پلاک3 
حق چاپ برای انتشارات محفوظ است.
تلفن انتشارات:  37740004-025


تقدیم به
قدرتی لایزال، نوری تابناک و عشقی جاودان که در همۀ مراحل زندگی‌مان یاری‌اش را به‌طور محسوس دریافته، نشانه‌هایش را در سرتاسر جهان دیده و بدان‌ها معترفیم درحالی که حق بندگی‌اش را آن‌گونه که شایستۀ او بود، انجام نداده‌ایم.
با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صـد هزار دیده تماشــا کنم تو را


با تشکر و قدردانی از اساتید گرامی
آقایان  دکتر فضل‌الله ادیب نیا، دکتر محمد امینی و دکتر احمد حیدری شریف آباد که با ارائه نظرات اصلاحی خود در غنای هرچه بیشتر کتاب نقش داشته‌اند.