جهت‌گیری الهی - فرهنگی در تدریس ریاضی عمومی

1401/09/28 11:31

وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا 
(سوره جن، آیه 28)


جهت‌گیری الهی - فرهنگی در تدریس ریاضی عمومی (دوره كارشناسي)


مولفین: 
دکتر بی‌بی‌خدیجه موسوی، حجت الاسلام محمدمهدی حرزاده، 
دکتر محمدعلی ایرانمنش، دکتر محمد فرشی، دکتر سید قاسم حسینی

داوران:
دکتر بیژن دوّاز، دکتر حسین خورشیدی،
حجت الاسلام دکتر مسلم زمانیان، دکترحسن رسولی

با مقدمه: 
دکتر محمد مهدی زاهدی
دکتر بیژن دوّاز


‏عنوان و نام پديدآور  : جهت‌گیری الهی- فرهنگی در تدریس ریاضی عمومی (مقطع کارشناسی)/ مولفین بی‌بی‌خدیجه موسوی... [ و دیگران] ؛ داوران بیژن دواز... [ و دیگران] ؛ با مقدمه محمدمهدی زاهدی، بیژن دواز.
‏مشخصات نشر  : قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏‫‏‫، ۱۳۹۹.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری  : ‏‫۱۵۴ ص.‬: مصور (رنگی)، نمودار.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏شابک  :   1-338-441-600-978
‏وضعیت فهرست نویسی  : فیپا
‏يادداشت  : مولفین بی‌بی‌خدیجه موسوی، محمدمهدی حرزاده،محمدعلی ایرانمنش، محمد فرشی، سیدقاسم حسینی.
‏يادداشت  : داوران بیژن دواز، حسین خورشیدی،مسلم زمانیان، حسن رسولی.
‏یادداشت  : کتابنامه: ص. ۱۵۱؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع  : تدریس -- جنبه‌های مذهبی-- اسلام
‏موضوع  : Teaching -- Religious aspects-- Islam
‏موضوع  : مدرسان -- ایران -- اخلاق‌حرفه‌ای
‏موضوع  : College teaching -- Professional ethics -- Iran
‏موضوع  : تدریس دانشگاهی -- ایران
‏موضوع  : College teaching -- Iran
‏موضوع  : ریاضیات -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏موضوع  : Mathematics -- Study and teaching (Higher)
‏شناسه افزوده  : موسوی، بی‌بی‌خدیجه‏‫، ‏‫۱۳۵۴‏-‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏شناسه افزوده  : دواز، بیژن،‏‫ ۱۳۴۳ - ‏‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏شناسه افزوده  : زاه‍دی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌،‏‫ ۱۳۳۳ - ‏، مقدمه‌نویس‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏شناسه افزوده  : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫. دفتر نشر معارف‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏رده بندی کنگره  : ‏‫‬‭BP۲۳۰/۱۸‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏رده بندی دیویی  : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸۳۷‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی  : ۷۵۶۶۶۶۰


▄ نویسندگان: بی‌بی‌خدیجه موسوی، محمدمهدی حرزاده،محمدعلی ایرانمنش، محمد فرشی، سیدقاسم حسینی.
▄ انتشارات: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف
▄ چاپ اول: 1400
▄ صفحه‌آرا: زهرا هاشمی
▄ طراح جلد: محمدمهدی میرزابابایی
▄ شمارگان: 1000 نسخه
▄ شابک: 1-338-441-600-978
▄ قیمت: 50000 تومان


دفتر نشر معارف
Email: Info@nashremaaref.ir
نشانی: قم، خیابان شهداء، کوچه32، پلاک3
حق چاپ برای انتشارات محفوظ است.
تلفن انتشارات:  37740004-025


تقدیم به
قطب عالم امــــکان
حضرت امــــــــــــــام زمــان (عج)
آیـت رب   ودود   و ناجــــــــــی ملـک وجـود
آنکــه جهانی در انتظار عدالــــــــــــــــــت و لطـف اوست