جهت‌گیری الهی - فرهنگی در تدریس رشته برق

1401/08/29 12:43

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
از نشانه های خداست که برق آسمان را  نشان شما می‌دهد که مایه‌ی بـیم و امید است
(روم24)


جهت گیری الهی فرهنگی در تدریس رشته مهندسی برق
دوره کارشناسی


پدیدآوردنگـان:
حســین قانعــی
محمـدمهدی حـرزاده
علی‌اکـبر دامکی
مریـــم نیـــــری
فخرالسادات رستگاری


‏عنوان و نام پديدآور : جهت‌گیری الهی فرهنگی در تدریس رشته مهندسی برق دوره کارشناسی/نویسندگان حسین قانعی ... [و دیگران].
‏مشخصات نشر : قم:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏‫، ۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۶ ص.‬
‏شابک : ‏‫6۰۰۰۰۰ ریال‬:‏‫‭978-964-531050-7‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : نویسندگان حسین قانعی، محمدمهدی حرزاده، علی‌اکبر دامکی، مریم نیری، فخرالسادات رستگاری.
‏یادداشت: ‏‫کتابنامه: ص. ۱۶۹-۱۷۵.؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع: مدرسان -- ایران -- ارزشیابی
‏موضوع: College teachers -- Rating of -- Iran
‏موضوع: مدرسان -- ایران -- اخلاق‌حرفه‌ای
‏موضوع: College teaching -- Professional ethics -- Iran
‏موضوع: مهندسی برق -- راهنمای آموزشی (عالی)
‏موضوع: Electrical engineering -- Study and teaching Higher
‏موضوع: علم و دین
‏موضوع: Religion and science
‏موضوع: تدریس دانشگاهی -- ایران
‏موضوع: College teaching -- Iran
‏شناسه افزوده    : قانعی یخدان، حسین، ‏‫۱۳۴۴‏-‬
‏شناسه افزوده    : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫. دفتر نشر معارف
‏رده بندی کنگره: ‏‫‬‭LB۱۷۷۸/۴‭‬‭
‏رده بندی دیویی:120955/387
‏شماره کتابشناسی ملی: ۷۳۴۴۵۰۴
‏وضعيت ركورد: فیپا


 نویسندگان: دکتر حسین قـانعی، حجت‌الاسلام محمدمهدی حرزاده، دکتر علی‌اکبر دامکی، دکتر مریم نیری، مهندس فخرالسادات رستگاری
▄ انتشارات: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها - دفتر نشر معارف
▄ چاپ اول: 1399
▄ صفحه‌آرا، طراح جلد: محمدمهدی میرزابابایی
▄ شمارگان: 1000 نسخه
▄ شابک:7 -531050-964-978
▄ قیمت:  60000 تومان


دفتر نشر معارف
Email: Info@nashremaaref.ir
نشانی: قم، خیابان شهداء، کوچه32، پلاک3
حق چاپ برای انتشارات محفوظ است.
تلفن انتشارات:  37740004-025


برگ سبزی تقدیم به
قدرتی لایزال، نوری تابناک و عشقی جاودان که در همۀ مراحل زندگی‌مان یاری‌اش را به‌طور محسوس دریافته، نشانه‌هایش را در سرتاسر جهان دیده و بدان‌ها معترفیم درحالی که حق بندگی‌اش را آن‌گونه که شایستۀ او بود، انجام نداده‌ایم.
با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صـد هزار دیده تماشــا کنم تو را


با تشکر و قدردانی از اساتید گرامی،
آقایان  دکتر حمید رضا ابوطالبی، دکتر حمید رضا ارجمندی، دکتر مسعود رضا آقا بزرگی، دکتر حمید رضا تودجی، دکتر روح اله دوست حسینی، دکتر محمد ذوفقاری،  دکتر مصطفی شاه نظری و حجت‌الاسلام دکتر مسلم زمانیان که با ارائه نظرات اصلاحی خود در غنای هرچه بیشتر کتاب نقش داشته‌اند.