جهت‌گیری الهی - فرهنگی در تدریس رشته مهندسی معدن

1401/10/25 13:48

یا مَنْ فِى الْجِبالِ خَزاَّئِنُهُ

جهت‌گیری الهی - فرهنگی در تدریس رشته مهندسی معدن


نویسندگان:
محمدمهدی خسروی‌راد
محمدمهدی حرزاده
علیرضا یاراحمدی
خداکرم غریبی
حسینعلی لازمی
محمدرضا کلانتری‌سرچشمه


عنوان و نام پديدآو : جهت‌گیری الهی-فرهنگی در تدریس رشته مهندسی معدن/نویسندگان محمدمهدی خسروی‌راد...[و دیگران].
‏مشخصات نشر:  قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏‫، ۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری: ‏‫۱۷۶ص.‬
‏شابک: ‏‫‭978-600-441285-8‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا
‏يادداشت: ‏‫نویسندگان محمدمهدی خسروی‌راد، محمدمهدی حرزاده ، علیرضا یاراحمدی، خداکرم غریبی، حسینعلی لازمی، محمدرضا کلانتری‌سرچشمه.‬
‏موضوع: مدرسان -- ایران -- ارزشیابی
‏موضوع: College teachers -- Rating of -- Iran
‏موضوع: مدرسان -- ایران -- اخلاق‌حرفه‌ای
‏موضوع: College teaching -- Professional ethics -- Iran
‏موضوع: مهندسی معدن -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬
‏موضوع: (Mining engineering-- Study and teaching (Higher
‏موضوع: علم و دین
‏موضوع: Religion and science
‏موضوع: تدریس دانشگاهی -- ایران
‏موضوع: College teaching -- Iran
‏شناسه افزوده:خسروی راد، محمدمهدی، ‏‫۱۳۵۵‏
‏شناسه افزوده: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫. دفتر نشر معارف
‏رده بندی کنگره: ‏‫‭LB۱۷۷۸/۴‭‬‭
‏رده بندی دیویی: ‏‫‭۳۷۸/۱۲‬‬۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی: ۷۳۴۶۲۲۳
‏وضعيت ركورد: فیپا


▄ نوی سندگان: محمدمهدی خسروی‌راد، محمدمهدی حرزاده ، علیرضا یاراحمدی، خداکرم غریبی، حسینعلی لازمی، محمدرضا کلانتری‌سرچشمه.‬
▄ انتشارات: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها-دفتر نشر معارف
▄ ویراستار: دکتر خداکرم غریبی
▄ چاپ اول: 1399
▄ صفحه‌آرا، طراح جلد: محمدمهدی میرزابابایی
▄ شمارگان: 1000نسخه
▄ شابک:  ‏‫‭978-600-441285-8‬‬
▄ قیمت: 60000 تومان


دفتر نشر معارف
Email: Info@nashremaaref.ir
نشانی: قم، خیابان شهداء، کوچه32، پلاک3
حق چاپ برای انتشارات محفوظ است.
تلفن انتشارات:  37740004-025


تقدیم به
قدرتی لایزال، نوری تابناک و عشقی جاودان که در همۀ مراحل زندگی‌مان یاری‌اش را به‌طور محسوس دریافته، نشانه‌هایش را در سرتاسر جهان دیده و بدان‌ها معترفیم درحالی که حق بندگی‌اش را آن‌گونه که شایستۀ او بود، انجام نداده‌ایم.
با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صـد هزار دیده تماشــا کنم تو را


با تشکر و قدردانی از اساتید گرامی،
آقایان دکتر مهدی پور قاسمی، دکتر رضا دهقان، دکتر محمد فاتحی، دکتر امین حسن مرشدی، مهندس سید کاظم میر دهقان و دکتر مهدی نجفی که با ارائه نظرات اصلاحی خود در غنای هرچه بیشتر کتاب نقش داشته‌اند.